επικοινωνία

Για προσωπική επικοινωνία με την ψυχολόγο Χ.Κατάκη
e-mail: oficekat@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2106124856


Μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων