σύνδεσμοι

Επιστημονικές Εταιρείες και Ινστιτούτα:

Ackerman Institute www.ackerman.org
American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT) www.aamft.org
American Family Therapy Academy www.afta.org
American Psychiatric Association www.psych.org
American Psychological Association www.apa.org
American Psychotherapy Association www.americanpsychotherapy.com
Association for Family Therapy and Systemic Practice in the U.K. www.aft.org.uk
British Association for Counselling and Psychotherapy www.bac.co.uk
British Psychological Association www.bps.org.uk
European Association for Psychotherapy (EAP) www.psychother.com/eap
Collaborative Family Healthcare Coalition www.CFHCC.org
TAOS Institute www.taosinstitute.netΕπιστημονικά Περιοδικά:

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy www.anzjft.com
Family Process www.familyprocess.org
Family, Systems & health www.FSH.org
International Journal of group psychotherapy www.guilford.com/periodicals/jngr.htm
Journal of Family Therapy www.blackwellpublishers.co.uk
Journal of Marriage and family Therapy www.aamft.org/resources/jmft_menu.htm
Journal of Systemic Therapies www.guilford.com/periodicals/jnst.htm
Psychotherapy Networker (πρώην Family Therapy Networker www.familytherapynetwork.com Κέντρα και οργανισμοί:


Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) www.book.culture.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.cc.uoa.gr
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) www.kethea.gr
Open University (U.K.) www.open.ac.uk
Open University (U.S.A.) www.open.edu/
Έσω χώρος www.innerspace.gr